Valvottavatiedote 30.5.2013 – 42/2013

ESMAlta konsultaatioon ohje vaihtoehtorahastojen hoitajia (AIFM) koskevasta raportointivelvollisuudesta

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on 24.5.2013 julkaissut konsultaatiopaperin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin (AIFM-direktiivi, 2011/61/EU) nojalla annetun Euroopan komission asetuksen (2013/213) mukaisesta viranomaisraportoinnista.

AIFM-direktiivi edellyttää, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat toimittavat säännöllisesti tietoa valvontatarkoituksiin sekä rahaston hoitajasta että sen hoitamista rahastoista.

Konsultaatiopaperi (ESMA/2013/592) sisältää tarkan raportointiohjeistuksen lisäksi yksilöityjä kysymyksiä, joihin ESMA pyytää vastauksia. Samalla ESMA toivoo palautetta myös XML-skeemoista (ESMA/2013/599).

Lausuntopyyntö on luettavissa ESMAn verkkopalvelussa. Lausunnot pyydetään toimittamaan verkkopalvelun kautta viimeistään 1.7.2013. Ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan syksyn 2013 kuluessa.

Finanssivalvonta järjestää AIFM-raportoinnista erillisen infotilaisuuden 17.6.2013 klo 9–11. Tarkemmin tilaisuudesta ja ilmoittautumisesta Finanssivalvonnan verkkopalvelussa Sääntely/Sääntelyhankkeet/AIFMD -osiossa.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antavat

  • markkinavalvoja Hermanni Teräväinen, puhelin 010 831 5346, ja
  • markkinavalvoja Liisa Rajala, puhelin 010 831 5326.