Valvottavatiedote 13.2.2013 – 11/2013

Finanssivalvonnan ohjeet ETF:stä ja UCITS-rahastoista voimaan 18.2.2013

Finanssivalvonta saattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 18.12.2012 julkaisemat ohjeet ETF:stä ja muista UCITS-rahastoihin liittyvistä asioista (ESMA/2012/832 FI) osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa. Ohjeessaan Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat ESMAn antamaa ohjetta.

ESMAn ohjeet käsittelevät mm. ”UCITS ETF” -tunnisteen käyttöä, UCITS ETF:n lunastusmahdollisuuksien tarjoamista sekä yleisesti UCITS-rahastojen osalta tehokkaan salkunhoidon menetelmien (lainaus- ja takaisinostosopimuksia) ja rahoitusjohdannaisten käyttöä sekä näihin liittyvää vakuuksien käyttöä, rahoitusindeksejä sekä tarkempia tiedonantovelvoitteita sijoittajille rahastojen toiminnasta. Ohjeeseen sisältyy jo toiminnassa oleville sijoitusrahastoille erityisiä siirtymäsäännöksiä.

Finanssivalvonnan ohjeet annettiin 4.2.2013 ja ne tulevat voimaan 18.2.2013.

Lisätietoja antavat

  • markkinavalvoja Eeva Granskog, puhelin 010 831 5203, ja
  • markkinavalvoja Paula Kirppu, puhelin 010 831 5338.

Liitteet

  • Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 2/2013  ETF:stä ja muista UCITS-rahastoihin liittyvistä asioista
  • ESMA:n ohje ETF:stä ja muista UCITS-rahastoihin liittyvistä asioista