Valvottavatiedote 28.10.2013 – 72/2013

Finanssivalvonta on antanut tulkintansa tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettavan erän käytöstä eläkekassan selvitystilassa

Finanssivalvonta on antanut selvitystilassa olevien Yrittäjien eläkekassa Oman ja Liikennepalvelualojen eläkekassa Viabekin pyynnöstä 15.10.2013 tulkintansa lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (853/2008) (jäljempänä määräaikaislaki) 3 §:n mukaisen tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettavan erän käytöstä eläkekassan selvitystilassa.

Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan eläkelaitoksen joutuminen selvitystilaan määräaikaislain voimassaolon aikana on sellainen poikkeuksellinen tilanne, jonka perusteella tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava erä voidaan realisoida. Finanssivalvonta katsoo, että erän realisointi eli siirtäminen tasausvastuusta lisävakuutusvastuuseen osaksi laitoksen vakavaraisuuspääomaa on perusteltua tehdä kuitenkin vasta laitoksen vakuutuskannan luovutushetkellä.

Tulkinta kokonaisuudessaan, tulkinnan perustelut ja vaikutukset löytyvät Finanssivalvonnan verkkopalvelusta kohdasta Kannanotot ja tulkinnat.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Tarja Taipalus, puhelin 010 831 5266.