Valvottavatiedote 12.12.2013 – 84/2013

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin, jotka koskevat vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittamista

Finanssivalvonnan muuttuneet määräykset ja ohjeet 2/2011 (Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle) on nyt julkaistu. Määräyksiin ja ohjeisiin

  • on lisätty määräykset ja ohjeet vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen ja tilinpäätöstietojen toimittamisesta
  • on lisätty sairauskassoja koskevat määräykset
  • on tehty eläkesäätiölain muutoksen johdosta kaksi muutosta, joilla poistetaan lakisääteistä toimintaa harjoittavilta eläkesäätiöiltä yhden asiakirjan ja yhden selvityksen toimittamisvelvollisuus
  • on täsmennetty eräitä termejä ja sanontoja

Määräysten ja ohjeiden muutokset tulevat voimaan 31.12.2013.

Lisätietoja antaa

toimistopäällikkö Seppo Juutilainen, puhelin 010 831 5520 tai sähköposti seppo.juutilainen(at)finanssivalvonta.fi.

Liite

Määräykset ja ohjeet 2/2011(Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle) 

 

Otsikkoa muutettu 16.12.2013.