Valvottavatiedote 5.11.2013 – 73/2013

Muutoksia maksulaitoksia koskevaan standardiin 6.1. – Finanssivalvonta palauttaa kaksi kumottua lukua voimaan

Finanssivalvonta palauttaa voimaan kumotut luvut 8.3 Maksupalvelusopimukset ja 8.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Kyseiset luvut kumottiin virheellisesti määräysten ja ohjeiden 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat hyväksymisen yhteydessä.

Päivitetty standardi tulee voimaan 6.11.2013.

Lisätietoja antaa

vastuuvalvoja Juha Eerikäinen, puhelin 010 831 5322.

Liitteet

Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta (standardi 6.1)