Valvottavatiedote 2.1.2013 – 1/2013

Muutoksia rikemaksutaulukkoon

Finanssivalvonta on päivittänyt ohjeellista rikemaksutaulukkoaan. Taulukkoon tehdyt muutokset perustuvat pääosin arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistukseen ja EU:n lyhyeksimyyntiasetukseen liittyviin lainmuutoksiin.

Lainmuutosten myötä rikemaksun soveltamisala on laajentunut merkittävästi. Jatkossa Finanssivalvonnan on lain mukaan määrättävä rikemaksu muun muassa useiden arvopaperimarkkinalain, sijoituspalvelulain, sijoitusrahastolain, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain ja EU:n lyhyeksimyyntiasetuksen säännösten rikkomisesta.

Lainmuutoksilla on myös korotettu merkittävästi rikemaksujen enimmäis- ja vähimmäismääriä. Uuden lain mukaan oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on 5 000–100 000 euroa ja luonnolliselle henkilölle määrättävä rikemaksu 500–10 000 euroa.

Lisätietoja antaa

lakimies Jari Synkkänen, puhelin 010 831 5200.

Liite

Finanssivalvonnan ohjeellinen rikemaksutaulukko