Valvottavatiedote 10.12.2013 – 81/2013

Muutoksia vakuutusmeklareita koskevaan raportointiin

Finanssivalvonta on muuttanut vakuutusmeklareiden raportointia koskevia määräyksiä ja ohjeita raporttien toimittamistavan osalta. Jatkossa liiketoimintakertomus toimitetaan määrämuotoisella lomakkeella ja liiketoimintakertomuksen liitetaulukot toimitetaan uudella lomakepohjalla Jakelu-palvelun kautta. Tilinpäätöstiedot toimitetaan entiseen tapaan sähköisesti tai paperimuotoisena. Muutokset tulevat voimaan niin, että vuotta 2013 koskevat tiedot toimitetaan uusilla lomakkeilla 30.4.2014 mennessä.

Muutokset on tehty määräyksiin ja ohjeisiin 1/2011 ja 2/2011. Muutokset kumoavat voimaan tullessaan Vakuutusvalvontaviraston määräys- ja ohjekokoelman 7/101/2010 luvun 8 sekä 8/002/2007 liitteet 7–16.

Raportoinnin piirissä oleville vakuutusmeklareille lähetetään raportoinnista erilliset ohjeet joulukuussa 2013.

Määräysmuutoksen sisältö

Määräyksen ja ohjeen 1/2011 (Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle) muutoksella muutetaan vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukko toimitettavaksi Jakelu-palvelun kautta. Muutoksen johdosta Jakelu-palveluun lisätään VQ-tiedonkeruutaulukot, ja Finanssivalvonnan verkkopalveluun lisätään 15.12.2013 mennessä VQ-taulukoiden malli ja täyttöohjeet.

Määräyksen ja ohjeen 2/2011 (Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle) muutoksella muutetaan vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen tekstiosa toimitettavaksi määrämuotoisella lomakkeella. Tilinpäätöstiedot voidaan toimittaa sähköisesti tai paperimuotoisena. Finanssivalvonnan verkkopalveluun lisätään 15.12.2013 mennessä lomake ja ohjeet tietojen toimittamiseksi.

Määräysmuutoksen voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden muutokset tulevat voimaan 31.12.2013. Vakuutusmeklarit toimittavat raportoitavat tiedot ensimmäisen kerran muutettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti vuodelta 2013 viimeistään 30.4.2014.

Kumotut määräykset

Muutokset kumoavat voimaan tullessaan Vakuutusvalvontaviraston määräys- ja ohjekokoelman 7/101/2010 luvun 8 sekä 8/002/2007 liitteet 7–16.

Lisätiedot

  • markkinavalvoja Pasi Orava, puhelin 010 831 5567
  • markkinavalvoja Janne Sinisalo, puhelin 010 831 5556

Liitteet

  • Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
  • Määräykset ja ohjeet 2/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle