Valvottavatiedote 31.12.2013 – 91/2013

Rahoitussektorin taloudellisen informaation FINREP-raportointia koskevat määräykset ja ohjeet

Finanssivalvonta on antanut 9.12.2013 taloudellisen informaation raportointia koskevat määräykset ja ohjeet.

Määräysten sisältö ja tavoite

Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) on osa Euroopan pankkivalvontaviranomaisen (EBA) 26.7.2013 julkaisemaa teknistä standardiluonnosta (ITS), joka on saatavilla osoitteessa  http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-on-supervisory-reporting-requiremen-4 Lopullinen, sitova tekninen standardi annetaan EU-komission asetuksena, joka on sellaisenaan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä.

EBAlla on verkkopalvelussaan kysymyksiä ja vastauksia -sivusto  http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa#search, jonka kautta kaikki valvottavat voivat esittää uuden sääntelyn tulkintaan liittyviä kysymyksiä.

Rahoitussektorin taloudellisen informaation raportointia koskevissa määräyksissä ja ohjeissa 20/2013 annetaan ohjeistusta valvontatietojen toimittamisesta Finanssivalvonnalle perustuen sekä Euroopan komission täytäntöönpanoasetukseen että kansallisiin määräyksiin.

Suomessa FINREPiin perustuva taloudellisen informaation raportointi otetaan käyttöön vuoden 2014 alusta koskien määräysten ja ohjeiden 20/2013 "Taloudellisen informaation raportointi" koko soveltamisalaa. Ensimmäinen FINREP-tiedonkeruun ajankohta on 31.3.2014.

FINREP-lomakkeet yhdessä FA- ja FT-liitetaulukoiden kanssa korvaavat nykyisen Tatu-raportoinnin. Valvontatietojen raportoinnin laajuus ja ensimmäinen raportointiajankohta on määritelty lomakekohtaisesti. Taulukko raportoinnin laajuudesta ja lomakemallit löytyvät määräysten ja ohjeiden sivulta.

Tiedonkeruusovellukset julkaistaan 15.1.2014.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2014 lukuun ottamatta niiden lukuja 3.1 ja 4.

Määräysten ja ohjeiden luvut 3.1 ja 4 tulevat voimaan samana päivänä kuin komission valvontatietojen toimittamista koskeva täytäntöönpanoasetus annetaan.

Kumotut määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan valvontatietojen toimittamiseen liittyvät kohdat määräyksistä ja ohjeista 1/2013 "Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus".

Lisätietoja antavat

  • analyytikko Sinikka Loponen, puhelin 010 831 5239, sähköposti sinikka.loponen(at)finanssivalvonta.fi, ja
  • tilinpäätösasiantuntija Maj-Britt Tapiainen, puhelin 010 831 5380, sähköposti maj-britt.tapiainen(at)finanssivalvonta.fi (FINREP-raportoinnin tietosisältökysymykset)

Liite

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi