Valvottavatiedote 18.12.2013 – 86/2013

Solvenssi II:een valmistautumista koskevat ohjeet voimaan 1.1.2014

Finanssivalvonta saattaa voimaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) 31.10.2013 julkaisemat ohjeet

 • Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet (EIOPA-CP-13/08)
 • Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet (ORSA-periaatteisiin perustuva) (EIOPA-CP- 13/09)
 • Sisäisten mallien ennakkoarviointia koskevat ohjeet (EIOPA-CP-13/011)
 • Tietojen toimittamista koskevat ohjeet (EIOPA-CP-13/010) sekä niiden liitteet I-VI.


EIOPAn ohjeet on annettu kansallisille valvojille. Finanssivalvonta suosittaa ohjeissaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat edellä mainittuja EIOPAn ohjeita.

EIOPAn ohjeilla valmistaudutaan Solvenssi II:n voimaantuloon 1.1.2016.

Ohjeita sovelletaan kaikkiin henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöihin. Ryhmiä koskevia ohjeita sovelletaan sellaiseen vakuutusyhtiöön tai vakuutusomistusyhteisöön, joka on vakuutusyhtiölain 26 luvun mukaisen vakuutusyritysryhmittymän ylin emoyritys. Ryhmiä koskevia ohjeita ei kuitenkaan sovelleta, jos ylin emoyritys kuuluu sellaiseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään, jossa rahoitusalan yritysten osuus on suurempi kuin vakuutusalan yritysten osuus.
Finanssivalvonnan ohjeet tulevat voimaan 1.1.2014.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antavat

 • osastopäällikkö Marja Nykänen, puhelin 010 831 5247, marja.nykanen(at)finanssivalvonta.fi
 • toimistopäällikkö Seppo Juutilainen, puhelin 010 831 5520, seppo.juutilainen(at)finanssivalvonta.fi. (Hallintojärjestelmää ja ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet)
 • johtava riskiasiantuntija Vesa Ronkainen, puhelin 010 831 5506, vesa.ronkainen(at)finanssivalvonta.fi. (Sisäisten mallien ennakkoarviointia koskeva ohje)
 • tilinpäätösasiantuntija Reija Anttila, puhelin 010 831 5343, reija.anttila(at)finanssivalvonta.fi. (Tietojen toimittamista koskevat ohjeet)

Liitteet

 • Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet 21/2013
 • Ennakoivaa riskiarviota koskevat ohjeet 22/2013
 • Sisäisten mallien ennakkoarviointia koskevat ohjeet 23/2013
 • Tietojen toimittamista koskevat ohjeet ja liitteet 24/2013