Valvottavatiedote 29.11.2013 – 78/2013

Työeläkelaitoksia koskeva esitys siirtyvästä vakavaraisuuspääomasta

Finanssivalvonta on esittänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.1.2014 alkaen 26,3 % vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastuuvelasta. Nykyisin käytettävä prosentti on 25,3. Esityksen mukaista prosenttiosuutta käytetään niihin vakuutuskannan luovuttamisiin, joissa sopimus on tehty 1.1.2014 tai sen jälkeen.

Finanssivalvonta tekee neljännesvuosittain esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle vakavaraisuuspääoman määrästä, joka siirtyy työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa. Esitys perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 29 e §:ään.

Lisätiedot

Lisätietoja asiasta antaa matemaatikko Anna Keinänen, puhelin 010 831 5536.