Valvottavatiedote 12.3.2013 – 20/2013

Uusi toimenpidehinnasto voimaan 12.3.2013

Finanssivalvonnan uusi toimenpidehinnasto tulee voimaan 12.3.2013.

Toimenpidehinnaston muutokset perustuvat arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistukseen liittyviin lainmuutoksiin.

Toimenpidehinnasto on luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja antavat

  • markkinavalvoja Merja Elo, puhelin 010 831 5225 (arvopaperimarkkinalaki, laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä ja laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta)
  • lakimies Katarina Pesola, puhelin 010 831 5243 (sijoituspalvelulaki) ja
  • lakimies Jari Synkkänen, puhelin 010 831 5200 (laki luottolaitostoiminnasta).

Liite

Toimenpidehinnasto 12.3.2013