Valvottavatiedote 8.3.2013 – 18/2013

Valitusten käsittelyä vakuutusyhtiöissä ja vakuutusyhdistyksissä koskevat ohjeet 3/2013 voimaan 18.3.2013

Finanssivalvonta on antanut valitusten käsittelemistä vakuutusyhtiöissä ja vakuutusyhdistyksissä koskevat ohjeet. Ohjeet tulevat voimaan 18.3.2013.

Ohjeilla Finanssivalvonta saattaa kansallisesti voimaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaisen (EIOPA) antaman ohjeen (EIOPA-BoS-12/069) Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä. Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että vakuutusyhtiöt ja -yhdistykset noudattavat EIOPAn ohjetta.

Ohjetta ei sovelleta lakisääteisiä vakuutuksia koskeviin valituksiin siltä osin kuin valituksessa on kyse laissa säädetystä valitusmenettelystä.

Ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat seuraava yhteisöt:

  • vakuutusyhtiöt
  • vakuutusyhdistykset
  • ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet ja muualla kuin Suomessa toimiluvan saaneet ulkomaiset vakuutusyhtiöt, jotka tarjoavat palveluja Suomessa sivuliikettä perustamatta.

Finanssivalvonta julkaisee myöhemmin ohjeet Finanssivalvonnalle toimitettavista tiedoista ja tietojen toimittamistavasta.

Ohjeisiin liittyvät EIOPAn raportti parhaista käytänteistä vakuutusyhtiöiden valitusten käsittelemisessä sekä vakuutusyhtiöille annettu pikaopas ohjeiden soveltamisesta erityisesti pienissä vakuutusyhtiöissä.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antavat

  • osastopäällikkö Erja Rautanen, puhelin 010 831 5550, sähköposti erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi ja
  • markkinavalvoja Päivi Turunen, puhelin 010 831 5557, sähköposti paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet 

  • Määräykset ja ohjeet 3/2013  Valitusten käsitteleminen vakuutusyhtiöissä ja vakuutusyhdistyksissä
  • EIOPAn ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä 
  • EIOPAn raportti parhaista käytänteistä valitusten käsittelemisessä vakuutusyhtiöissä   (englanniksi)
  • EIOPAn pikaopas vakuutusyhtiöille  (englanniksi)

* Tiedote julkaistu 8.3., päiväys 18.3. korjattu oikeaksi 12.3.2013.