Valvottavatiedote 15.8.2014 – 50/2014

EBA julkaissut uudet versiot XBRL-taksonomioista ja DPM-mallista yhteiseurooppalaiseen raportointiin

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut uudet versiot (versio 2.1) EBA raportoinnin tekniseen täytäntöönpanostandardiin (ITS = Implementing Technical Standards) liittyvistä taulukkomalleista, DPM-mallista (Data Point Model) ja XBRL-taksonomioista Corep- ja Finrep-tiedonkeruille ja vastaavat kokonaan uudet määritykset varojen vakuussidonnaisuus (AE: Asset Encumbrance) -tiedonkeruulle. AE-tiedonkeruun lisäksi suurimmat muutokset koskevat lainanhoitojoustojen (forbearence) ja järjestämättömien saamisten (non-performing exposures) raportointia.

DPM-malli kuvaa raportointiin liittyvät käsitteet ja niiden väliset suhteet relaatiomallin mukaisena rakenteena. Se on tarkoitettu niiden valvottavien ja valvojien käyttöön, jotka tuottavat omin keinoin vaaditut raportointitiedostot. Taksonomiat kuvaavat ensisijaisesti valvojan EBAlle raportoimat tiedostot, mutta monissa maissa, kuten Suomessa, niitä käytetään osana valvottavien valvojille toimittaman konekielisen raportoinnin kuvausta.

Julkaistuja määrityksiä hyödynnetään Suomessa Corep-tietojen raportoinnissa valvottavilta Fivalle alkaen 30.9.2014 tilanteesta. Varojen vakuussidonnaisuuden raportointi alkaa 31.12.2014 tilanteesta ja siihen on tulossa loppuvuodesta päivitetyt tekniset määritykset. Finrep-raportointia ei toteuteta Suomessa XBRL- vaan csv-muodossa ja siihen Fiva antaa erilliset tekniset määritykset. Fiva päivittää verkkopalvelun määräyskokoelmaansa raportointiin liittyvät sisällölliset ja tekniset määritykset ja Jakelu-palvelussa julkaistavat tiedonkeruusovellukset vastaamaan EBAn uusia määrityksiä ja tiedottaa julkaisusta erillisillä valvottavatiedotteilla.

EBA julkaisee vielä syksyllä uudet taksonomiat ja muut määritykset 31.12.2014 tilanteen raportointia varten. Ne sisältävät korjauksia nykymäärityksiin sekä määritykset uudelle varainhankintasuunnitelman (Funding Plans) tiedonkeruulle.

Lue lisää EBAn tiedotteesta

Lisätietoja antavat

  • Corep: riskiasiantuntija Aleksi Vänttinen, aleksi.vanttinen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5538
  • Varojen vakuussidonnaisuus: riskiasiantuntija Lauri Kujala, lauri.kujala(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5223
  • Raportoinnin tekniikka: IT-päällikkö Jaakko Mauranen, jaakko.mauranen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5386, tai suunnittelija Matti Virtanen, matti.virtanen(at)bof.fi, puhelin 010 831 2558.