Valvottavatiedote 11.7.2014 – 45/2014

EBA pyytää lausuntoja rahoitussektorin valvottavista laadittavan valvonta-arvion (SREP) yhteisistä periaatteista ja menettelytavoista

EBA pyytää lausuntoja eurooppalaisille pankkivalvojille suunnatusta ohjeesta, jossa määritellään rahoitussektorin toimijoista laadittavan valvonta-arvion (SREP, Supervisory Review and Evaluation Process) yhteiset periaatteet ja menettelytavat. Ohje on suunnattu kaikille Euroopan unionin jäsenmaiden pankkivalvojille, ja sen tarkoituksena on luoda yhtenäistä valvontakulttuuria sisämarkkinoilla.

Ohje koostuu neljästä osa-alueesta: valvottavan liiketoimintamallin analyysi, luotettavan hallinnon arviointi, pääomaan ja maksuvalmiuteen kohdistuvien eri riskien arviointi sekä pääoman ja maksuvalmiuden riittävyyden arviointi. Osa-alueiden arvioinneista annetaan ohjeessa tarkemmin määriteltyjen pisteytysten mukaiset arvosanat (1–4). Valvonta-arvion perusteella valvoja voi asettaa tarvittaessa valvottavalle lisäpääomavaatimuksen tai vaatimuksen maksuvalmiusresurssien kasvattamisesta. Ohjeen tavoitteena on myös yhdenmukaistaa näiden vaatimusten asettamista.

Ohjeen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Lausuntoaika päättyy 7.10.2014.

EBA järjestää myös kuulemistilaisuuden 9.9.2014 Lontoossa. 

Lausuntoasiakirjat EBAn sivuilla

EBAn lehdistötiedote: Guidelines for common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) 

Konsultaatiopaperi

Lisätietoja antaa

vastuuvalvoja Erika Penttilä, puhelin 010 831 5270 tai sähköposti erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi