Valvottavatiedote 18.2.2014 – 6/2014

ESMA julkaissut lausunnon monimutkaisten sijoitustuotteiden myynnissä edellytettävistä menettelytavoista

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on 7.2.2014 julkaissut lausunnon, jossa muistutetaan niistä Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID) mukaisista velvoitteista, jotka liittyvät monimutkaisten sijoitustuotteiden myyntiin. Lausunnossa kuvataan vähimmäisedellytykset monimutkaisten sijoitustuotteiden myynnissä edellytettävistä menettelytavoista.

Yhä monimutkaisempia sijoitustuotteita myydään ei-ammattimaisille sijoittajille. Sijoittajansuojan kannalta on erittäin tärkeää, että asiakkaat ymmärtävät jo ostohetkellä tuotteisiin sisältyvät riskit ja kulut odotettavissa olevaan tuottoon nähden. Sijoituspalvelujen tarjoajien velvollisuus on toimia vastuullisesti ja asiakkaan edun mukaisesti.

Lisätietoja antaa

markkinavalvoja Anu Ranta, puhelin 010 831 5395.

Liitteet

ESMAn lehdistötiedote 7.2.2014  ESMA tells firms to improve their selling practices for complex financial products
ESMAn lausunto  MiFID practices for firms selling complex products