Valvottavatiedote 25.7.2014 – 46/2014

Finanssivalvonnan organisaatio muuttuu 1.8. – Markkina- ja menettelytapavalvonta yhdistetään

Finanssivalvonnan organisaatiorakenne muuttuu 1.8.2014. Muutoksen tavoitteena on kohdentaa Finanssivalvonnan resurssit paremmin vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä, selventää tehtävien ja vastuiden jakoa sekä tehostaa toimintaa.

Markkina- ja menettelytapavalvonnat yhdistetään yhdeksi osastoksi. Samalla Sijoitustuotteet- ja Finanssipalvelutoiminnot-toimistot yhdistyvät uudeksi Sijoitustuotteet ja palvelut -toimistoksi. Yhdistäminen tiivistää sijoitustuotteiden ja niiden myynnissä käytettyjen menettelytapojen valvontaa.

Instituutiovalvonnassa jaetaan vakuutussektorin valvonta kahteen toimistoon: Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt -toimisto ja Työeläkeyhtiöt-toimisto1, joihin vakuutussektorin vakavaraisuusvalvonta ja keskeisten riskialueiden valvonta keskitetään. Pankkisektorin valvonta jatkuu Rahoitussektori-toimistossa. Instituutiovalvonnan valvontatoimistoihin siirtyvät Vakavaraisuuslaskenta-toimiston tilinpäätösasiantuntijat ja lakimiehet sekä Riskienvalvonnassa toimineen Vakuutustekniset riskit ja tutkimus -toimiston matemaatikot.

Johdon sihteeristö ja strateginen tuki -yksikköön keskitetään johdon sihteeristön, strategisen tuen ja hallinnon tehtävät. Lisäksi Viestintä toimii jatkossa hallinnollisesti osana Johdon sihteeristöä ja strategista tukea.

Lisätietoja antaa

Anneli Tuominen, johtaja, puh. 010 831 5300.

Liite

Finanssivalvonnan organisaatio 1.8.2014 (luonnos)