Valvottavatiedote 28.10.2015 – 42/2015

Elvytyssuunnitelmien laadintaa ja varhaista puuttumista koskevan suosituksen ja ohjeiden voimaantuleminen

Finanssivalvonta saattaa voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) seuraavat ohjeet ja suosituksen

  • Euroopan pankkiviranomaisen 23.1.2013 päivätty suositus (EBA/REC/2013/02) elvytyssuunnitelmien laatimisesta
  • Euroopan pankkiviranomaisen 18.7.2014 päivätyt ohjeet (EBA/GL/2014/06) elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista
  • Euroopan pankkiviranomaisen 23.7.2015 päivätyt ohjeet (EBA/GL/2015/02) elvytyssuunnitelmaa koskevien laadullisten ja määrällisten indikaattoreiden vähimmäisluettelosta
  • Euroopan pankkiviranomaisen 29.7.2015 päivätyt ohjeet (EBA/GL/2015/03) direktiivin 2014/59/EU 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen varhaisen puuttumisen toimenpiteiden käynnistävistä tekijöistä
  • Euroopan pankkiviranomaisen 6.8.2015 päivätyt ohjeet (EBA/GL/2015/07), jotka koskevat erilaisten olosuhteiden tulkitsemista, kun laitoksen katsotaan olevan lähellä kaatumista tai todennäköisesti kaatuvan direktiivin 2014/59/EU artiklan 32 kohdan 6 mukaan

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet ja suositus on annettu Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) soveltamisen piiriin kuuluville valvottaville että kansalliselle valvojalle. Ohjeita sovelletaan kaikkiin toimiluvan saaneisiin luottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin, jotka harjoittavat kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain mukaisesti, sekä talletuspankkien muodostamaan yhteenliittymään.

Suositus ja luettelon kaksi ensimmäistä ohjetta tulevat voimaan 1.11.2015. Kaksi viimeistä ohjetta tulevat voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja antaa

  • lakimies Raimo Husu, puhelin 010 831 5282, raimo.husu(at)finanssivalvonta.fi
  • lakimies Johanna Örndahl, puhelin 010 831 5306, johanna.orndahl(ati)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 2/2015: Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen