Valvottavatiedote 30.12.2015 – 63/2015

Solvenssi II:n ohjeita voimaan 1.1.2016

​Finanssivalvonta saattaa voimaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) 14.9.2015 julkaisemat ohjeet.

Ohjeet annetaan kahdessa osassa

  • Raportointia koskevat ohjeet: Määräykset ja ohjeet 8/2015: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt; Solvenssi II -ohjeet, osa II, raportointia koskevat ohjeet, sisältäen seuraavat ohjeet

1. Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävää raportointia koskevat ohjeet

2. Ohjeet raportointiin ja tietojen julkistamiseen

  • Muut ohjeet: Määräykset ja ohjeet 9/2015: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt; Solvenssi II -ohjeet, osa II, muut kuin raportointia koskeva ohjeet, sisältäen seuraavat ohjeet

3. Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon
4. Ohjeet tervehdyttämisjakson pidentämisestä poikkeuksellisen epäsuotuisissa tilanteissa
5. Ohjeet varojen ja muiden velkojen kuin vakuutusteknisen vastuuvelan kirjaamisesta ja arvostamisesta
6. Hallintojärjestelmää koskevat ohjeet
7. Riski- ja vakavaraisuusarviota koskevat ohjeet

EIOPAn ohjeet on annettu sekä kansallisille valvojille että valvottaville. Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat edellä mainittuja EIOPAn ohjeita. Ohjeita sovelletaan kaikkiin henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöihin sekä Solvenssi II -mukaisiin ryhmiin.

Finanssivalvonnan ohjeet tulevat voimaan 1.1.2016.

Samassa yhteydessä EIOPA antoi kaksi ohjetta koskien valvojien toimintaa: EIOPAn ohjeet kollegioissa käytävästä järjestelmällisesti tietojenvaihdosta ja ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä. Koska nämä ohjeet eivät vaikuta valvottavien toimintaan ei niitä ole katsottu tarpeelliseksi liittää osaksi määräys- ja ohjekokoelmaa. Finanssivalvonnan johtoryhmä on päättänyt ottaa ohjeet käyttöön Finanssivalvonnan toiminnassa.

Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528, teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet