Valvottavatiedote 29.6.2016 – 47/2016

Enimmäisluototussuhteen laskentaa koskevia kysymyksiä

Enimmäisluototussuhdetta koskevat säännökset astuvat voimaan 1.7.2016. Finanssivalvonta on 25.11.2015 antanut määräyksen ja ohjeen 3/2015 luototussuhteen laskennasta. Määräyksen ja ohjeen antamisen jälkeen Finanssivalvonta on saanut laskentakaavan soveltamista koskevia kysymyksiä valvottavilta. Finanssivalvonta julkaisee kysymykset ja niihin annetut vastaukset verkkopalvelussaan Q&A palstan muodossa ohjeet ja määräykset 3/2015 -sivulla.

​Kysymykset ja niihin annetut vastaukset koskevat muun muassa seuraavia aihepiirejä:

  • laskennan ja raportoinnin soveltamisalaa
  • ASP väliaikaisrahoituksessa noudatettavaa menettelyä
  • laskennassa huomioitavien luotto- ja vakuusketjujen rajausta
  • laskentaan liittyvien määritelmien soveltamista.

Lisätietoja antavat

  • riskiasiantuntija Jukka Aaltonen, puhelin 010 831 5217, jukka.aaltonen(at)finanssivalvonta.fi
  • toimistopäällikkö Tommi Orpana, puhelin 010 831 5262, tommi.orpana(at)finanssivalvonta.fi