Valvottavatiedote 9.9.2016 – 60/2016

Muutoksia ohjeisiin ja määräyksiin elvytyssuunnitelman laadinnasta ja varhaisesta puuttumisesta

​Finanssivalvonnan johtokunta hyväksyi 5.9.2016 määräysten ja ohjeiden 2/2015 ” Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus ja ohjeet” muutoksen.  Muutoksella määräyksiin ja ohjeisiin sisällytettiin EBAn ”Ohje tietojen toimittamisesta tiivistelmänä tai koosteena direktiivin 2014/59/EU 84 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi” (EBA/GL/2016/03; 19.7.2016). Ohje on kohdistettu kriisinratkaisuun osallistuville viranomaisille ja asetuksessa (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 1 kohdassa mainituille finanssilaitoksille. Finanssivalvonta suosittaa, että edellä mainitut finanssilaitokset noudattavat ohjetta.

Ohjeessa EBA linjaa, miten kriisinratkaisun yhteydessä saatuja tietoja voidaan luovuttaa tiivistelmänä tai koosteena siten, ettei niiden perusteella voida tunnistaa yksittäisiä luottolaitoksia tai yhteisöjä. Mikäli luottamukselliset tiedot koskevat alle kolmea luottolaitosta tietoja ei tulisi luovuttaa.

Lisätietoja antaa

lakimies Raimo Husu, puhelin 010 831 5282

Liitteet

Ohjeet ja määräykset 2/2015: Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen