Valvottavatiedote 21.9.2017 – 53/2017

Finanssivalvonnan vuoden 2017 valvontamaksut

Finanssivalvonnan johtokunta päätti vuoden 2017 valvontamaksuista 14.9.2017. Maksut erääntyvät maksettaviksi 27.10.2017. Valvontamaksut määrätään Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) nojalla. Laki on luettavissa valtion säädöstietopankissa Finlexissä osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080879

Lisätietoja

invoicing(at)bof.fi