Valvottavatiedote 27.10.2017 – 58/2017

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten johdon soveltuvuuden arvioinnin ja hallinnon ohjeita päivitetty

Euroopan pankkiviranomainen EBA ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA ovat julkistaneet 26.9.2017 päivitetyt ohjeet:

Ohjeet tulevat virallisesti voimaan 30.6.2018. Finanssivalvonta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että ohjeet pohjautuvat vakavaraisuusdirektiiviin, joka on jo implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön.

Finanssivalvonta selvittää EBAn ja ESMAn päivitettyjen ohjeiden mahdollisia muutostarpeita kansalliseen sääntelyyn. Tästä tiedotamme tarpeen mukaan jatkossa.

Lisätietoja antavat

  • luottolaitosten sääntelyyn liittyen Sirpa Näkyvä, vastuuvalvoja, puhelin 09 183 5359 tai sirpa.nakyva(at)finanssivalvonta.fi
  • sijoituspalveluyritysten osalta Pia Palmén, lakimies, puhelin 09 183 5318 tai pia.palmen(at)finanssivalvonta.fi.