Valvottavatiedote 30.6.2017 – 36/2017

Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 25/2013 ”Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit” voimaan 1.1.2021

​Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin vakavaraisuuden laskennasta ja suurista asiakasriskeistä (25/2013) on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2021.

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut 18.1.2017 ohjeet maksukyvyttömyyden määritelmän soveltamisesta, sen mukaisesti kuin asetus (EU) N:o 575/2013 (Vakavaraisuusasetus, CRR) artikla 178(7) sille antaa valtuudet. Ohjeet on osoitettu toimivaltaisille viranomaisille sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille finanssilaitoksille. Ohjeet pannaan Suomessa täytäntöön lisäämällä määräyksien ja ohjeiden 25/2013 lukuihin 5 ja 6 suositus EBAn ohjeiden noudattamisesta.

EBAn ohjeet harmonisoivat maksukyvyttömyyden määritelmää ja siten edistävät yhdenmukaista vakavaraisuuslaskentaa pankeissa sekä pääomavaateiden vertailukelpoisuutta. Ohjeissa on yksityiskohtaisesti selvennetty maksukyvyttömyyden määritelmää ja määritelmän soveltamista.

Finanssivalvonta suosittaa, että valvottavat ottavat EBAn ohjeen huomioon kehittäessään luottoluokittelujärjestelmiään, joita aikovat soveltaa IRBA-vakavaraisuuslaskennassa 1.1.2021 alkaen. Erityisesti on syytä huomioida, että em. järjestelmillä on oltava toimivaltaisen viranomaisen lupa ennen 1.1.2021.

Lisätietoja antaa

Tommi Orpana, johtava riskiasiantuntija, tommi.orpana(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 09 183 5262.

Liite

Määräykset ja ohjeet 25/2013: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit