Valvottavatiedote 22.3.2018 – 19/2018

Edustavimmat maksutiliin liittyvät palvelut ja palvelumaksuerittelyn tuottaminen

Finanssivalvonta on julkaissut luettelon, jossa on vahvistettu maksutiliin liittyvät edustavimmat palvelut ja niiden standardoitu terminologia. Luettelo perustuu Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 3 §:n 3 momentin 5 a) kohtaan, sen taustalla olevaan perusmaksutilidirektiiviin (2014/92/EU, ns. PAD) ja komission delegoituun asetukseen ((EU) 2018/32) unionin standardoidusta terminologiasta.

​Palveluntarjoajien on maksupalvelulain (209/2010) 9 § 2 momentin ja 17 a ja 17 b §:n mukaan käytettävä luettelon mukaisia yhteisiä käsitteitä kuluttajille annettavissa sopimustiedoissaan, kaupallisissa tiedoissaan ja markkinointitiedoissaan sekä palvelumaksuja koskevassa tietoasiakirjassa ja palvelumaksuerittelyssä. Mainittuja säännöksiä sovelletaan 31.10.2018 alkaen.

Palveluntarjoajat voivat tuottaa palvelumaksuerittelyn jaksotettuna kalenterivuosittain, jolloin ensimmäinen maksuerittely annetaan tammikuussa 2020 sisältäen kalenterivuotta 2019 koskevat raportointitiedot. Palvelumaksuerittelyn standardoitu esitystapa on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksessa ((EU) 2018/33).

Lisätietoja antaa

  • lakimies Kati Neuvonen, puhelin (09) 183 5336 tai kati.neuvonen(at)finanssivalvonta.fi