Valvottavatiedote 9.4.2018 – 24/2018

EIOPAn selostus vakuutusyhtiöiden säännöllisen raportoinnin muutosanalyysin tekemisestä julkaistu

​Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on julkaissut selostuksen siitä, mitä vakuutusyhtiöiden säännöllisen raportoinnin muutosanalyysiä (variation analysis) tehtäessä on otettava huomioon. Selostus täydentää Euroopan komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/2450 tietojen toimittamisessa valvontaviranomaisille käytettäviä taulukoita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista.

Selostus liittyy vakuutusyhtiöiden velvollisuuteen analysoida vuosittain Solvenssi II -vakavaraisuuslaskennassa raportointikauden aikana tapahtuneita muutoksia (raportit S.29.01–S.29.04.). Ensimmäinen analyysi tulee toimittaa valvojalle 6.5.2018 mennessä. Koska määräaika raportin antamiseen nyt julkaistun selostuksen jälkeen on lyhyt, yhtiöt voivat vuonna 2018 käyttää hyväksi harkitsemiaan arviointimenetelmiä muutosten analysoinnissa.

Lisätietoa analyysin tekemisestä on saatavissa myös EIOPAn käynnistämästä konsultaatiosta yllä mainitun täytäntöönpanoasetuksen muuttamisesta. Konsultaatiodokumentissa ehdotetaan korjattavaksi myös alkuperäisen täytäntöönpanoasetuksen ohjeita. Uudistettaviin ohjeisiin tutustuminen on hyödyllistä jo tässä vaiheessa. Muistutamme myös, että täytäntöönpanoasetuksen suomenkielisessä käännöksessä sivun 801 otsikossa mainitun taulukon numeron tulisi olla S.29.03 eikä S.29.02.

Finanssivalvonta järjestää 18.4 webinaarin, jossa käsitellään mm. lomakkeiden täyttöä. Kutsu webinaariin lähetetään valvottaville erikseen.

Lisätietoja antavat

  • Kirsti Svinhufvud, finanssianalyytikko, puhelin 09 183 5251
  • Jari Niittuinperä, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5517.