Valvottavatiedote 26.9.2018 – 46/2018

EKP:ltä opas tarkastusten ja malliarviointien suorittamisesta

Euroopan keskuspankki (EKP) on 21.9.2018 julkaissut oppaan paikalla tehtävien tarkastusten ja sisäisten mallien arviointien suorittamisesta. Oppaassa käydään läpi EKP:n soveltama tarkastusprosessi sekä käytäntöjä, joilla edistetään tehokasta yhteistyötä tarkastuksen kohteena olevien pankkien ja tarkastusryhmien välillä. Finanssivalvonta tulee noudattamaan opasta soveltuvin osin myös omissa tarkastuksissaan.

Oppaan julkaisemisella pyritään tehostamaan yhteistyötä tarkastusten kohteena olevien pankkien kanssa ja parantamaan tarkastusten läpinäkyvyyttä. Opas ei ole oikeudellisesti velvoittava. EKP on valmistellut oppaan yhteistyössä kansallisten valvojien kanssa.

Oppaan julkistamista edelsi julkinen kuuleminen, jonka puitteissa saadut lausunnot ja palauteyhteenveto on esitetty EKP:n tiedotteen yhteydessä.

Lisätietoja antaa

Sami Tiainen, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5278, sami.tiainen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

EKP:n lehdistötiedote