Valvottavatiedote 15.3.2018 – 17/2018

Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa, uusi sääntely voimaan 1.7.2018

Finanssivalvonnan määräyskokoelman osa Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa tulee voimaan 1.7.2018. Samalla kumotaan Rahoitustarkastuksen standardi Luottoriskien hallinta 4.4a.

Uudessa määräys- ja ohjekokoelman osassa on huomioitu lainsäädännön kehitys ja nykyaikaiset toimintamallit, mm. automatisoitu luotonmyöntöprosessi.

Merkittävimmät lisäykset ja tarkennukset seuraavissa kohdissa:

(8) Ammatilliset vaatimukset
(10) Palkitseminen
(17) Tarvittavat tiedot arvioitaessa luottokelpoisuutta
(19-20) Mitä huomioida luottopäätöstä tehtäessä
(21-22) Hinnoittelu
(23) Ehdoton edellytys luotonmyönnölle
(37) Kaikkien luottojen vakuuksien arvioijien ammattitaitoisuus
(38) Vakuuden arvonmääritysmenetelmät
(46) Yhtenäiset luottoprosessit, järjestelmät ja menetelmät
(49-58) Automatisoitu luotonmyöntöprosessi
(63) Riskiluokitusluokat
(65) Luokituspäätöksen riippumattomuus
(67) Luottoriskiluokitusprosessi
(78) Järjestelmä, joka estää luoton myöntämisen, mikäli myöntö johtaisi limiittien ylittämiseen

Määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin kohderyhmiin:

  • Luottolaitokset
  • Sijoituspalveluyritykset
  • Muussa kuin Eta-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeet)
  • Muussa kuin Eta-valtiossa toimiluvan saaneiden edellä mainittujen sijoituspalveluja harjoittavien ja tarjoavien ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan sijoituspalveluyritysten sivuliikkeet)
  • Talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
  • Luottolaitoksen ja edellä mainittujen sijoituspalveluja tarjoavien sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
  • Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt

Lisätietoja antaa

  • Thomas Petroff, pankkivalvoja, puhelin 09 183 5530 tai thomas.petroff(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet