Valvottavatiedote 19.12.2018 – 55/2018

Määräysten ja ohjeiden 1/2011 "Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle" muutos

Finanssivalvonta on muuttanut vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielistä raportointia koskevaa ohjeistusta. Muutokset tulevat voimaan 31.12.2018 ja koskevat raportointia vuoden 2018 vuosiraportoinnista alkaen.

Muutoksen sisältö:

  • Vahinkovakuutusta koskevaa VM01c-tiedonkeruun soveltamisaluetta on laajennettu koskemaan ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden Suomessa toimivia sivuliikkeitä.
  • Henkivakuutusyhtiöitä koskevan VE011-tiedonkeruun täyttöohjetta on täsmennetty ja raportointilomaketta on muutettu.

Raportointitiedotteella ilmoitetaan joulukuun aikana, kun tiedonkeruusovellukset ovat ladattavissa Jakelu-palvelussa.

Palauteyhteenveto saaduista lausunnoista

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä verkkosivulla lausuntopalvelu.fi.

Lisätietoja antaa

Kirsti Svinhufvud, analyytikko, kirsti.svinhufvud@finanssivalvonta.fi

Liitteet