Valvottavatiedote 21.12.2018 – 57/2018

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet 8/2018 voimaan 1.1.2019

Finanssivalvonta on 3.12.2018 antanut Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet.

Määräyksissä ja ohjeissa hallinnolla tarkoitetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen johdon kelpoisuutta, johdon kelpoisuuden ja hyvämaineisuuden yhteisarviointia, hyvää hallintoa, sisäistä valvontaa, compliancea, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa, hyvän vakuutustavan valvontaa, työkyvyttömyysriskin hallintatoimien rajoja, sijoitustoiminnan järjestämistä ja sijoitussuunnitelmaa ja raportointia, luotonottoa ja siitä Finanssivalvonnalle tehtäviä ilmoituksia sekä luottohäiriöriskinvaihtosopimuksia sekä varautumista valmius- ja puolustustilalain mukaisiin poikkeusoloihin.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulon johdosta kumotaan Finanssivalvonnan vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille antamat, 1.12.2017 päivitetyt määräykset ja ohjeet, dnro FIVA 16/01.00/2016.

Uudistuksen sisältö

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toimintaa koskevien määräysten ja ohjeiden saattaminen vastaamaan muiden työeläkelaitosten jo voimassa olevia vastaavia kokonaisuuksia, sekä määräysten ja ohjeiden selkeyttäminen, hallinnon asianmukaisen järjestämisen edistäminen sekä hallinnon selkeyden ja läpinäkyvyyden ja sitä kautta toiminnan ja varojen käytön valvottavuuden edistäminen.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.1.2019.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu lausuntoyhteenveto. Lausuntoyhteenveto on nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

  • Mikko Kuusela, toimistopäällikkö, p. 09 183 5525 tai mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi
  • Tiia Hartikainen, lakimies, p. 09 183 5522 tai tiia.hartikainen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 8/2018. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallinto