Valvottavatiedote 20.2.2018 – 11/2018

Markkinoiden ylläpitäjien ja raportointipalvelujen tarjoajien hallintoelimiä koskevat määräykset ja ohjeet voimaan 20.2.2018

Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn antamat ohjeet (ESMA70-154-271) markkinoiden ylläpitäjien ja raportointipalvelujen tarjoajien hallintoelimistä.

Rahoitusmarkkinadirektiivin II (MiFID II) 45 ja 63 artiklat asettavat vaatimuksia markkinoiden ylläpitäjän ja raportointipalvelujen tarjoajan hallintoelinten jäsenille:

  • heidän tulee aina olla riittävän hyvämaineisia
  • heillä on oltava tehtäviensä suorittamiseen riittävä tietämys, taidot ja kokemus ja
  • heidän on käytettävä riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen.

Ohjeissa määritellään, mitä tekijöitä markkinoiden ylläpitäjien ja raportointipalvelujen tarjoajien on otettava huomioon nimittäessään uusia ja arvioidessaan nykyisiä hallintoelinten jäseniä. Lisäksi ohjeistetaan, että markkinoiden ylläpitäjien ja raportointipalvelujen tarjoajien on dokumentoitava ja tallennettava hallintoelinten jäseniä koskevat tiedot ja toimintaperiaatteet.

Ohjeet koskevat markkinoiden ylläpitäjiä ja raportointipalvelujen tarjoajia.

Finanssivalvonnan ohje on annettu 13.2.2018, ja se tulee voimaan 20.2.2018.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ESMAn ohjeita.

Lisätietoja antavat

  • Maria Rekola, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5265 tai maria.rekola(at)finanssivalvonta.fi
  • Henrik Kallio, lakimies, puhelin 09 183 5210 tai henrik.kallio(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet