Valvottavatiedote 14.2.2018 – 10/2018

Täydennys VE011-lomakkeen täyttöohjeisiin henkivakuutusyhtiöille

Finanssivalvonta on havainnut, että yhtiöt ovat laskeneet Finanssivalvonnalle toimitettavan vastuuvelkaraportin VE011 sarakkeen S75, "Keskimääräinen rahastokorko (%)" eri tavoin. Siksi Finanssivalvonta täydentää lomakkeen VE011 täyttöohjetta seuraavasti:

S 75 Keskimääräinen rahastokorko (%)

Rahastokorolla tarkoitetaan tuoteryhmän muodostamaa sijoitustoiminnan tuottovaatimusta vastuuvelan laskennassa. Rahastokoron laskennassa otetaan huomioon kaikki tuoteryhmään kuuluvat vastuuvelkaerät tuottovaatimuksineen. Jos yhtiö on kohdistanut kirjanpidossaan vastuuvelan täydennyksen erityisesti jollekin vuodelle/joillekin vuosille, vuosittaisista keskimääräisistä rahastokoroista tulee lähettää Finanssivalvonnalle eri selvitys.

Finanssivalvonta arvioi myöhemmin, tulisiko lomaketta täydentää siten, että lomakkeella ilmoitettaisiin myös tilivuotta seuraavan vuoden keskimääräinen rahastokorko.

Lisätietoja antaa

  • Jari Niittuinperä, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5517 tai sähköposti jari.niittuinpera(at)finanssivalvonta.fi