Valvottavatiedote 1.10.2018 – 47/2018

Tietojen toimittaminen vertailusivustolle

​Maksutilejä kuluttajille tarjoavien luotto- ja maksulaitosten on maksupalvelulain (290/2010) 83 §:n 4 momentissa säädetyn mukaisesti ilmoitettava maksutilejä ja niihin liittyviä palveluja koskevat tiedot luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 15 luvun 6 d §:ssä tarkoitetulle vertailusivustolle. Velvollisuus tietojen toimittamiseen koskee vastaavasti myös ulkomaisen luotto- ja maksulaitoksen sivuliikettä ja ulkomaista luotto- ja maksulaitosta, joka tarjoaa palveluja rajan yli sivuliikettä perustamatta.

Tiedot on toimitettava ensimmäisen kerran 15.10.2018 mennessä, ellei palveluntarjoaja ole jo toimittanut niitä, ja sen jälkeen tietojen muuttuessa 10 pankkipäivää ennen muutosten voimaantuloa. Tiedot toimitetaan Finanssivalvonnan laatimalla määrämuotoisella lomakkeella sähköpostiosoitteeseen vertailusivusto(at)finanssivalvonta.fi.

Lomaketiedustelut ja palveluntarjoajien tietojen toimittamiseen liittyvät kyselyt tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen vertailusivusto.tiedustelut(at)finanssivalvonta.fi.

Kuluttajien maksutilipalveluja vertaileva verkkosivusto avataan 31.10.2018 ja se sisältää ajantasaisia tietoja yleisimmistä maksutiliin liittyvistä palveluista, niiden hinnoittelusta, tilivarojen talletussuojasta sekä palveluntarjoajien konttoriverkostosta. Finanssivalvonta vastaa vertailusivuston toiminnasta ja sivuston ylläpitäjänä toimii FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta.

Finanssivalvonta pitää 31.10.2018 alkaen verkkosivuillaan luetteloa Suomessa toimivista, luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisista vertailusivustoista.

Lisätietoja antaa

Kati Neuvonen, lakimies, puhelin 09 183 5336, kati.neuvonen(at)finanssivalvonta.fi