Valvottavatiedote 9.4.2018 – 23/2018

Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuslaskennassa käytettävän riskittömän korkokäyrän päätearvo (UFR) vuonna 2019 on 3,90 %

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on vahvistanut riskittömän korkokäyrän päätearvon (UFR) vuodelle 2019.Euron osalta laskennallinen UFR vuodelle 2019 laskee 3,60 prosenttiin (vuonna 2018 3,65 %). Vuotuinen korkokäyrän päätearvon muutos on kuitenkin rajattu 15 peruspisteeseen, joten sovellettava UFR vuodelle 2019 on 3.90 %. Tätä korkokäyrän päätearvoa sovelletaan riskittömän korkokäyrän laskentaan 1.1.2019 alkaen. Tämän hetkinen UFR on euron osalta 4,05 %.

Vuoden 2019 UFR:n laskennasta samoin kuin muiden kuin euron päätekoroista saa tietoja EIOPAn julkaisusta (pdf).

Päätekorko on laskettu vuonna 2017 sovitulla metodologialla, jonka yksityiskohdista saa lisätietoa EIOPAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antaa

  • Jari Niittuinperä, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5517.