Valvottavatiedote 10.12.2019 – 66/2019

Finanssivalvonnan havaintoja vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden valvonnasta 2019

Finanssivalvonta haluaa kiinnittää yhtiöiden huomiota eräisiin vuoden 2019 aikana valvonnassa esiin tulleisiin havaintoihin ja samalla kertoa valvojan odotuksista niiden suhteen vuonna 2020.

Yleisesti ottaen suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat hyvin johdettuja, ja vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Kasvaneet epävarmuudet edellyttävät kuitenkin yhtiöiltä varautumista vielä paremmin riskeihin niiden hallintaa kehittämällä ja vakavaraisuudesta huolehtimalla.

Finanssivalvonta kiinnittää yhtiöiden huomiota mm. riski- ja vakavaraisuusarvioon, hallituksen rooliin sen valmistelussa ja siinä käytettäviin stressitesteihin. Vaikka vuonna 2020 ei toteuteta Eurooppa-tason stressitestejä, tulee Finanssivalvonta pyytämään yhtiöiltä joitain laskelmia matalan korkotason vaikutuksista.

Yhtiöiden tulee varautua riittävällä tavalla tulevaisuuden epävarmuuksiin ja varmistaa pääomien riittävyys myös pidemmällä aikavälillä ja epätodennäköisemmissä olosuhteissa. Tämä edellyttää Finanssivalvonnan käsityksen mukaan vakuutusyhtiöiltä pidättyvyyttä voitonjaossaan.

Toimintaympäristön muuttuminen vaikuttaa voimakkaasti sekä vahinko-että henkivakuutusyhtiöiden toimintaan. Finanssivalvonta odottaa, että yhtiöt arvioivat kriittisesti muutoksille alttiita laskentaoletuksiaan ja muuttavat niitä tarvittaessa nopeastikin toimintaympäristön ja mm. asiakaskäyttäytymisen merkittävästi muuttuessa.

Lisäksi Finanssivalvonta kiinnittää huomiota eturistiriitatilanteiden hallintaan erityisesti ryhmissä toimivissa yhtiöissä.

Lisätietoja antaa

Teija Korpiaho, toimistopäällikkö, puhelin 046 8769 600 tai teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Finanssivalvonnan kirje 10.12.2019 vahinko- ja henkivakuutusyhtiöille