Valvottavatiedote 4.10.2019 – 53/2019

Finanssivalvonta arvioi vakuutusyhtiöiden compliance-toimintaa

Finanssivalvonta tekee vahinko- ja henkivakuutusyhtiöihin säännösten noudattamista valvovaa toimintoa (compliance) koskevan teema-arvion ja työeläkevakuutusyhtiöihin toimintoa koskevat tarkastukset. Kevan osalta tarkastetaan sijoitustoiminnan compliance. Keskeisenä osa-alueena arvioidaan compliance-toiminnan organisointia ja toiminnan vaikuttavuutta, erityisesti säännösten noudattamisessa mahdollisesti esiintyneiden puutteiden havaitsemista ja välittymistä vakuutusyhtiön päätösprosessiin.

Vakuutusyhtiöllä, mukaan lukien työeläkevakuutusyhtiöt, on oltava sen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä compliance-toiminto. Toiminnan tulee kattaa ainakin kaikki vakuutusyhtiön toiminnan keskeiset osa-alueet, ja sen tulee ulottua asianmukaisesti vakuutusyhtiön eri organisaatiotasoille. Tavoitteensa mukaan toimiva compliance tukee ja neuvoo mm. vakuutusyhtiön hallitusta ja johtoa säännösten noudattamisessa, niin valmisteluvaiheessa kuin päätöksenteon yhteydessä.

Compliance-toiminto on keskeinen osa vakuutusyhtiön sisäistä valvontaa, toiminnan tarkoituksena on varmistaa säännösten sekä yhtiön sisäisten ohjeiden ja toimintaperiaatteiden noudattamista. Compliance-toiminto myös arvioi säännösten noudattamisessa mahdollisesti esiintyneiden puutteiden estämiseksi ja korjaamiseksi vakuutusyhtiössä tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä. Compliance-toiminto hoitaa tehtäväänsä itsenäisesti ja valvomistaan toiminnoista riippumattomasti.

Riskien tunnistamisen ja arvioinnin kautta compliance-toiminta on keskeinen osa vakuutusyhtiön riskienhallintaa. Asiantuntevan ja tehokkaan compliance-toiminnan merkitys korostuu tyypillisesti säännösten muuttuessa ja myös esimerkiksi sääntelyssä rajatulla toimialalla pysymisen varmistamisessa ja osaamiselle asetettujen vaateiden täyttymisen arvioinnissa sekä toiminnan- ja tuotekehityksen yhteydessä.

Teema-arvio ja tarkastukset on tarkoitus toteuttaa huhtikuun 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa

 Kaisa Forsström, osastopäällikkö, puhelin 09 183 5252.