Valvottavatiedote 1.7.2019 – 34/2019

Virtuaalivaluutan tarjoajia koskevat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 4/2019 voimaan 1.7.2019

Finanssivalvonta on antanut virtuaalivaluutan tarjoajia koskevat määräykset ja ohjeet, jotka tulevat voimaan 1.7.2019. Lisäksi Finanssivalvonnan Standardin 2.4 ”Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen” soveltamisalaa laajennetaan koskemaan virtuaalivaluutan tarjoajia 1.12.2019 lähtien.

Määräyksiin ja ohjeisiin on koottu virtuaalivaluutan tarjoajia koskevat Finanssivalvonnan määräykset, ohjeet, suositukset ja tulkinnat asiakasvarojen säilyttämiseen sekä asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvien säännösten noudattamisesta.

Määräykset ja ohjeet annetaan virtuaalivaluutan tarjoajista annetussa laissa (572/2019) säädettyjen määräyksenantovaltuuksien nojalla. Laki on osa EU:n viidennen rahanpesudirektiivin ((EU) 2018/843) kansallista täytäntöönpanoa.

Markkinoilla ennen lain voimaantuloa olleiden virtuaalivaluutan tarjoajien on jätettävä rekisteröintihakemus viimeistään 18.8.2019

Lain mukaan virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskijat, virtuaalivaluutan vaihtopalveluja tarjoavat toimijat (mukaan lukien markkinapaikat) ja virtuaalivaluutoille tarkoitettuja lompakkopalveluita tarjoavat toimijat ovat rekisteröitymisvelvollisia Finanssivalvontaan 1.5. alkaen. Markkinoilla ennen lain voimaantuloa toimivien virtuaalivaluutan tarjoajien on jätettävä rekisteröintihakemus Finanssivalvontaan 18.8.2019 mennessä, jotta toimijoiden edellytykset rekisteriin merkitsemiseksi voidaan arvioida 1.11. mennessä. Uudet, lain voimaantulon jälkeen aloittamista harkitsevat toimijat voivat tarjota palveluja asiakkaille vasta, kun niiden rekisteröintihakemukset on käsitelty ja hyväksytty.

Virtuaalivaluutan tarjoajat ovat rahanpesulaissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia 1.12.2019 alkaen eli heidän on ilmoitettava epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle. Finanssivalvonta valvoo virtuaalivaluutan tarjoajien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Virtuaalivaluuttoja koskeva kansainvälinen sääntely kehittyy

Virtuaalivaluuttojen sääntelystä käydään runsaasti kansainvälistä keskustelua ja virtuaalivaluutan tarjoajien onkin syytä ottaa huomioon kaikessa virtuaalivaluuttoihin liittyvässä liiketoiminnassa sääntelyn kehittyminen.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan keskittyvä toimintaryhmä FATF (Financial Action Task Force) julkaisi virtuaalivaluutan tarjoajia koskevan ohjeistuksensa 21.6.2019. Ohjeistuksen mukaisia toimia on ryhdyttävä toteuttamaan välittömästi, mutta niiden toteutumista tarkastellaan 12 kuukauden ajan.

Liitteet

Lisätietoja antavat

  • Tytti Tanninen, digitalisaatioasiantuntija, puhelin 09 183 2239 tai tytti.tanninen(at)finanssivalvonta.fi
  • Hanna Heiskanen, johtava digitalisaatioasiantuntija, puhelin 09 183 5202 tai hanna.heiskanen(at)finanssivalvonta.fi