Valvottavatiedote 25.6.2020 – 41/2020

EBA julkaissut ohjeet lisäraportoinnista ja julkistettavista tiedoista covid-19-tilanteen vuoksi

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut 2.6.2020 ohjeet lisäraportoinnista ja julkistettavista tiedoista covid-19-tilanteen vuoksi.

EBAn ohjeissa yksilöidään uusia raportointi- ja julkistamisvaatimuksia, joita toimivaltaisten valvojien tulee soveltaa valvonnassaan. Joidenkin raportointivaatimusten osalta valvoja voi soveltaa suhteellisuusperiaatetta.

Finanssivalvonnan valvomille vähemmän merkittäville laitoksille vaatimus raportoida vain osa EBAn ohjeen mukaan raportoitavista tiedoista

Finanssivalvonta toimeenpanee EBAn covid-19-viranomaisraportoinnin siten, että vähemmän merkittävien laitosten ei ainakaan toistaiseksi tarvitse raportoida toimivaltaisen viranomaisen harkinnanvaraisia lomakkeita, ja raportoitavaksi jää siten lomakkeet 90.01, 91.01 ja 91.05. Raportointivelvoite lomakkeiden 90.01 ja 91.01 osalta koskee myös valvottavien toimintaa muissa maissa, joissa on EBAn ohjeiden mukaisia moratorioita.

Lomakkeet raportoidaan ylimmillä konsolidointitasoilla, muttei alakonsolidointiryhmätasolla eikä soolotasolla, jos laitos raportoi tietoja konsolidointiryhmätasolla.

Raportoitavat tiedot toimitetaan XBRL-muotoisena.

Finanssivalvonnan valvomien vähemmän merkittävien laitosten raportointi alkaen raportointiajankohdasta 30.9.2020

EBAn ohjeet tulevat voimaan, kun niiden viralliset käännökset on julkistettu, ja ohjeiden mukaan ensimmäinen raportointi olisi 30.6.2020 tilanteesta. Finanssivalvonta on kuitenkin päättänyt myöhentää raportoinnin aloitusta siten, että ensimmäinen vähemmän merkittävien laitosten raportointi tehdään vasta 30.9.2020 tilanteesta, jotta ohjeet ehditään julkistaa myös suomeksi ja ruotsiksi ja sisällyttää Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan ja jotta pankeille jäisi kohtuullinen aika vaadittaville järjestelmämuutoksille.

Finanssivalvonta ei vaadi EBAn ohjeen mukaisten taulukoiden käyttämistä tietojen julkistamisessa

Finanssivalvonta ei vaadi vähemmän merkittäviä laitoksia käyttämään ohjeen mukaisia taulukoita tietojensa julkistamisessa. Huomioitavaa on kuitenkin, että laitosten tulee EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisesti julkistaa olennaiset tiedot riskeistään ja vakavaraisuudestaan ja niiden tulee huolellisesti harkita, mitä koronatilanteeseen liittyviä lisätietoja laitoksen on tarpeellista julkistaa.

Lisätietoja antavat

  • Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi
  • Jaana Ladvelin, johtava vakavaraisuusasiantuntija, puhelin 09 183 5313 tai jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi
  • Tommi Aarnio, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5007 tai tommi.aarnio(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet