Valvottavatiedote 31.7.2020 – 48/2020

EBA pyytää näkemyksiä nk. de-risking-toimenpiteiden toteutumisesta ja vaikutuksista

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 15.6.2020 pyynnön saada eri tahojen näkemyksiä rahanpesun riskien vähentämiseen tähtäävästä de-risking-toiminnasta. De-risking tarkoittaa, että finanssialan toimijat joko kieltäytyvät kokonaan tarjoamasta palveluja joillekin asiakasryhmille tai lopettavat palveluiden tarjoamisen tällaisille asiakkaille, koska pitävät rahanpesun riskiä liian korkeana. De-risking-ilmiöön liittyy erityisesti se, että asiakkaiden tilannetta ei arvioida yksilöllisesti, vaan kohteena on kokonainen asiakasryhmä. EU-maissa esimerkkeinä de-risking-toimenpiteiden kohteista on mainittu maksupalvelun tarjoajia, voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä ja kirjeenvaihtajasuhteiden harjoittajia.

Ilmiön laajuuden ja vaikutusten selvittämiseksi EBA pyytää vastauksia finanssialan ohella niiltä vastaajilta, jotka ovat kokeneet vaikeuksia asiakassuhteen aloittamisessa, palveluiden rajoittamista tai lopettamisen omassa toiminnassaan tai joihin se on muutoin vaikuttanut. 

Lausuntoaika päättyy 11.9.2020.

Tarkemmat ohjeet lausunnon toimittamiseen ovat lausuntopyynnössä EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antavat

  • Pekka Vasara, toimistopäällikkö, pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi
  • Jonna Ekström, johtava lakimies, jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi