Valvottavatiedote 12.6.2020 – 35/2020

EBAlta lausuntopyyntö sijoituspalveluyritysten uuden vakavaraisuuskehikon teknisten standardien luonnoksista – lausuntoaika päättyy 4.9.2020

EBA julkaisi etenemissuunnitelmansa sijoituspalveluyritysten uuden vakavaraisuuskehikon täytäntöönpanemiseksi ja pyytää lausuntoa sen ensimmäisessä vaiheessa annettavien teknisten standardien luonnoksista – lausuntoaika päättyy 4.9.2020.

EBA käynnistää samalla tiedonkeruun sijoituspalveluyrityksille – vastausaika päättyy 19.8.2020.


Sijoituspalveluyritysten uusi vakavaraisuuskehikko IFD/IFR

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusdirektiivi (EU) 2019/2034 (IFD) ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetus (EU) 2019/2033 (IFR), julkaistiin 5.12.2019 ja ne tulivat voimaan 20 päivää myöhemmin. Direktiivi tulee panna täytäntöön kansallisesti 26.6.2021 mennessä ja asetusta sovelletaan samasta päivästä alkaen.

EBAn etenemissuunnitelma

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut 4.6.2020 etenemissuunnitelmansa sijoituspalveluyritysten uuden vakavaraisuuskehikon täytäntöönpanemiseksi. IFD/IFR:ssä EBAlle annetut mandaatit käsittävät 18 teknistä sääntelystandardiluonnosta, kolme teknistä täytäntöönpanostandardiluonnosta, kuusi ohjetta, kaksi raporttia, vaatimuksen EBAlle pitää listaa pääomainstrumenteista ja tietokantaa hallinnollisista sanktioista sekä useista ilmoituksista eri aiheista. Työ on jaettu tehtäväksi neljässä vaiheessa vuosina 2020–2025.

Neljä lausuntopyyntöä

EBA pyytää lausuntoja työn ensimmäisessä vaiheessa annettavista teknisten standardien luonnoksista.

Lausuntopyyntö vakavaraisuusvaatimuksista sisältää kolme teknistä sääntelystandardiluonnosta tiettyjen sijoituspalveluyritysten luokittelemiseksi luottolaitoksiksi, viisi teknistä sääntelystandardiluonnosta sijoituspalveluyritysten yhtiökohtaisiksi pääomavaatimuksiksi ja yhden teknisen sääntelystandardiluonnoksen sijoituspalveluyritysten konsolidointiryhmän vakavaraisuusvaatimuksiksi.

Lausuntopyyntö raportointi- ja julkaisuvaatimuksista sisältää tekniset täytäntöönpanostandardiluonnokset pääoman määrästä, keskittymäriskistä, likviditeettiriskistä, toimintojen koosta ja omista varoista julkaistavista tiedoista sekä teknisen sääntelystandardin tiedoista, joita sijoituspalveluyrityksen tulee tuottaa tiettyjen kynnysarvojen seuraamiseksi.

Lausuntopyynnöt palkitsemisesta sisältävät teknisen sääntelystandardin henkilöiden luokittelusta niihin, joilla on merkittävä vaikutus sijoituspalveluyrityksen riskiprofiiliin ja teknisen sääntelystandardin palkintaan käytettävien tuotteiden luokittelusta.

Lausuntoaika päättyy 4.9.2020.

Tiedonkeruu sijoituspalveluyrityksille

EBA käynnistää nyt annettavien säännösten vaikutusten arvioimiseksi vapaaehtoisen tiedonkeruun sijoituspalveluyrityksille.

Tiedonkeruun ensimmäisen vaiheen vastausaika päättyy 19.8.2020. Sen jälkeisen tiedontarkistuksen pohjalta toteuttavan uusitun tiedon oikeellisuuden parantamiseksi toteutettavan tiedonkeruun vastausaika päättyy 16.9.2020. Tiedot toimitetaan omalle valvojalle, Finanssivalvonnalle, annetun ohjeen mukaisesti.

Julkaistut lausuntopyynnöt ja standardiluonnokset sekä ohjeet lausuntojen antamiseksi ja tiedonkeruuseen osallistumiseksi

Lausuntopyynnöt ja niiden liitteinä olevat standardiluonnokset, tieto kuulemistilaisuudesta sekä ohjeet lausuntojen antamiseksi ovat saatavissa EBAn verkkopalvelusta. 

Lisätietoja antaa

Ulla Larmi, johtava asiantuntija, ulla.larmi(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 09 183 5268