Valvottavatiedote 31.8.2020 – 57/2020

EBAn lausuntopyyntö ohjeiksi Hallinnosta ja ohjauksesta sekä EBAn ja ESMAn lausuntopyynnöt ohjeiksi Johdon jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut 31.7.2020 lausuntopyynnön ohjeeksi, joka koskee Hallintoa ja ohjausta. Lausuntoaika päättyy 31.10.2020.

Englanninkielisessä lausuntopyynnössä on tarkemmat ohjeet lausunnon toimittamiseen sekä julkisesta kuulemisesta:

Euroopan pankkiviranomainen EBA ja Euroopan arvopaperiviranomainen ovat julkaisseet 31.7.2020 lausuntopyynnön ohjeeksi, joka koskee Johdon jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia. Lausuntoaika päättyy 31.10.2020.

Englanninkielisessä lausuntopyynnössä on tarkemmat ohjeet lausunnon toimittamiseen sekä julkisesta kuulemisesta:

Lisätietoja antaa

Erika Penttilä, johtava riskiasiantuntija, erika.penttilä(at)finanssivalvonta.fi