Valvottavatiedote 5.5.2020 – 24/2020

EBAn toimenpiteitä koronapandemian vaikutusten lieventämiseksi

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut 22.4.2020 uusia toimenpiteitä koronapandemian vaikutusten lieventämiseksi.

Markkinariskialueelle lievennyksiä

  • EBA ehdottaa muutosta kaupankäyntivaraston positioihin sovellettaviin varovaista arvostusta koskeviin teknisiin standardeihin. Muutoksella vähennettäisiin pääasiallisen arvonoikaisumenetelmän myötäsyklisyyttä, ja muutos olisi voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.
  • EBA aikoo lykätä ns. FRTB-SA-raportointivaatimuksen aloitusajankohtaa puolella vuodella syyskuuhun 2021.
  • EBA korostaa toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä olevia keinoja sisäisiä VaR-malleja pääomavaatimusten laskentaan käyttävien pankkien osalta.

Muita kannanottoja koronapandemiaan liittyen

Lisätietoja antaa

Tommi Aarnio, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5007 tai  tommi.aarnio(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet