Valvottavatiedote 3.3.2020 – 6/2020

EIOPA pyytää tietoja vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus- ja valvontakehikon Solvenssi II:n uudelleenarviointia varten

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on valmistelemassa Euroopan komissiolle teknisiä neuvoja vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntelyn uudistamiseksi (Solvenssi II 2020 Review). Uudistukset koskisivat mm. vastuuvelan laskennassa käytettävän korkokäyrän muodostamista, korkoriskin vakavaraisuusvaatimusta ja pitkäaikaisten sijoitusten käsittelyä.

EIOPA on julkaissut näiden uudistusehdotusten kokonaisvaltaista vaikuttavuusarviota koskevan tietopyynnön.

Tietopyyntö on saatavilla EIOPAn sivustolta

Tietopyyntöön sisältyy kolme skenaariota:

  • perusskenaario (status quo),
  • skenaario 1 sisältää kaikki EIOPAn ehdotukset, joilla on merkittäviä vaikutuksia yhtiöiden vakavaraisuusasemaan,
  • skenaario 2 sisältää kaikki em. ehdotukset mutta ilman korkoriskin uudelleenkalibrointia.

Finanssivalvonta on suoraan yhteydessä niihin henki- ja vahinkovakuutusyhtiöihin, joiden edellytetään osallistuvan tietopyyntöön eli koelaskelmiin. Muiden yhtiöiden osalta osallistuminen on vapaaehtoista. Laskelmat tulee toimittaa Finanssivalvontaan 31.3.2020 mennessä.

Finanssivalvonnan toimistopäällikön Teija Korpiahon mukaan on tärkeää, että suomalaiset toimijat osallistuvat aktiivisesti koelaskelmiin. "Mahdollisimman laaja osallistuminen varmistaa sekä vakuutusyhtiöille että valvojille, ettei vakavaraisuutta koskevia yllätyksiä tule Solvenssi II -kehikon uudistuksen myötä", toteaa Teija Korpiaho.

Lisätietoja antaa

Toni Blomster, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5318 tai toni.blomster(at)finanssivalvonta.fi