Valvottavatiedote 22.5.2020 – 26/2020

Finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien uutta ESG-tiedonantovelvollisuutta koskeva ehdotus lausunnolla – lausuntoaika 1.9.2020 asti

Eurooppalaiset valvontaviranomaiset (ESAt) pyytävät sidosryhmiltä lausuntoa kestävään kehitykseen liittyvien tietojen eli ESG-tietojen (Environmental, Social, Governance) antamisesta. Lausuntopyyntö liittyy EU:n asetukseen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (EU2019/2088, voimaan 10.3.2021).

Asetuksen tavoitteena on sijoittajan suojan parantaminen ja sijoitustoiminnan läpinäkyvyyden edistäminen lisäämällä edellä mainituista kestävän kehityksen tavoitteista, kestävyysriskeistä ja sijoitusten haitallisista kestävyysvaikutuksista annettavaa tietoa. Asetus velvoittaa ESAt laatimaan tekniset standardit ESG-tietojen ja sijoitusten mahdollisten haitallisten kestävyysvaikutusten esitystavasta, sisällöstä ja menetelmistä. Finanssivalvonta osallistuu standardien laadintaan.

Tiedonantovelvoite tulee koskemaan vakuutus-, pankki- ja pääomamarkkinasektorin toimijoita laajasti. Lausuntoaika ehdotuksesta päättyy 1.9.2020. Mm. vakuutus-, pankki- ja pääomamarkkinasektorin toimijoiden näkemyksiä odotetaan kestävään kehityksen liittyvästä tiedoksiantovelvoitteesta.

Lisätietoja antavat

  • Nina Männynmäki, markkinavalvoja, p. 09 183 5249 tai nina.mannynmaki(at)finanssivalvonta.fi
  • Mikko Sinersalo, riskiasiantuntija, p. 09 183 5542 tai mikko.sinersalo(at)finanssivalvonta.fi