Valvottavatiedote 24.2.2020 – 3/2020

Finanssivalvonta kiinnittää huomiota henkilötietojen käsittelyyn eläkesäätiöiden ja -kassojen hallituksessa

Finanssivalvonta toteutti syksyllä 2019 eläkesäätiöiden ja -kassojen hallinnon järjestämistä koskevan selvityksen. Selvityksen pohjalta valvoja haluaa kiinnittää toimijoiden erityistä huomiota henkilötietojen käsittelyyn eläkekäsittelyn yhteydessä.

Eläkesäätiölain 25 §:ssä ja vakuutuskassalain 33 §:ssä säädetään hallituksen tehtäväksi huolehtia eläkelaitoksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Osana eläkelaitoksen toiminnan järjestämistä hallitus voi myös osallistua eläkeasioiden käsittelyyn. Tälle ei lain perusteella ole estettä, kunhan päätöksenteossa tarvittava asiantuntemus ja kaikki päätöksen tekemiseksi tarvittava tieto on käytettävissä ja käsittely toteutuu lainsäädännön edellytykset täyttävällä tavalla.

Niiltä osin kuin hallitus ei osallistu varsinaiseen ratkaisutoimintaan tai etuuspäätöksen tekemiseen, vaan saa tehdyt päätökset tiedoksi tilastollisia tai seurannallisia tarkoituksia varten, ei tietosuojasääntelyn mukaisena voida pitää sitä, että hallitus käsittelee henkilötietoja. Jos hallitus ei osallistu varsinaiseen ratkaisutoimintaan, päätöksistä tulee poistaa tiedot, joiden perusteella päätöksen kohteena oleva henkilö voisi olla tunnistettavissa.

Finanssivalvonnan lakisääteistä eläketurvaa vakuuttavien eläkesäätiöiden ja -kassojen hallinnosta tekemään selvitykseen saatujen vastausten perusteella halutaan varmistaa, että eläkelaitosten hallitukset saavat henkilötietoja vain tehtäviensä hoitamiseen tarvittavalla tasolla. Finanssivalvonta on osana jatkuvaa valvontaa yhteydessä yksittäisiin eläkelaitoksiin, joiden erityisesti tulee vastaustensa perusteella varmistaa käytäntönsä.

Lisätietoja antaa

Matti Juntunen, valvontapäällikkö, puhelin 09 183 5507 tai matti.juntunen(at)finanssivalvonta.fi