Valvottavatiedote 17.3.2020 – 7/2020

Finanssivalvonta on julkaissut yhteenvedon valvojakohtaisesta rahanpesun riskiarviosta

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (2 luvun 2 §) mukaan Finanssivalvonnan tulee laatia riskiarvio sen valvonnan piiriin kuuluvien ilmoitusvelvollisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Finanssivalvonnan on julkistettava riskiarvion yhteenveto.

Finanssivalvonnan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen valvojakohtaisen riskiarvion laatiminen on laaja prosessi, josta voidaan erottaa neljä vaihetta:

  1. Määritetään toimialakohtaiset ominaisriskitasot (inherent risk).
  2. Arvioidaan, missä määrin tunnistetut riskitekijät ovat läsnä kullakin toimialalla.
  3. Arvioidaan riskienhallintakeinojen taso kullakin toimialalla.
  4. Luodaan valvottavakohtainen riskipisteytys.

Laadittu riskiarvio ja siitä julkaistu yhteenveto keskittyvät valvojakohtaisen riskiarvion laatimisen ensimmäiseen vaiheeseen eli toimialakohtaisten ominaisriskitasojen määrittämiseen. Yhteenvedossa kuvataan se, miten toimialakohtainen ominaisriskitaso on määritetty. Lisäksi esitetään prosessin lopputulos, eli toimialakohtaiset ominaisriskitasot.

Valvojakohtainen riskiarvio ja siitä julkaistu yhteenveto sisältävät valvojakohtaisen riskiarvion ainoastaan rahanpesun osalta. Terrorismin rahoittamisen osalta metodologia pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2020 aikana. 

Lisätietoja

  • Pekka Vasara, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5513 tai pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi
  • Ulla-Maija Kaivola, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5565 tai ulla-maija.kaivola(at)finanssivalvonta.fi 

Liite

Finanssivalvonnan valvojakohtaisen rahanpesun riskiarvion yhteenveto