Valvottavatiedote 10.6.2020 – 34/2020

Finanssivalvonta ottaa käyttöön sähköisen asiointipalvelun vaiheittain

Finanssivalvonta ottaa käyttöön sähköisen asiointipalvelun aluksi kahdella pilotoitavalla palvelulla, joista toinen liittyy asiakasvalitusten raportointiin Finanssivalvonnalle ja toinen ilmoitukseen sidonnaisasiamiesten käytöstä sijoituspalveluissa. Nämä palvelut otetaan käyttöön 15.6.2020. Asiointipalvelua laajennetaan vaiheittain, jolloin finanssimarkkinoilla toimivat tahot voivat asioida sen kautta yhä useammissa sääntelyn edellyttämissä asioissa, kuten lähettää ilmoituksia ja hakemuksia Finanssivalvonnalle. Palvelu ei sisällä esimerkiksi taloudelliseen tilaan ja riskeihin (FINREP, COREP, Solvenssi II) tai kaupparaportointiin liittyvää raportointia.

Asiointipalveluun tulee sekä ainoastaan tiettyjä valvottavaryhmiä koskevia palveluita että kaikille finanssimarkkinoilla toimiville yhteisöille, yrityksille ja yksityishenkilöille avoimia palveluita. Palvelut ryhmitellään finanssimarkkinoiden eri sektoreiden asiointivelvoitteiden mukaisesti.

Asiointipalvelu mahdollistaa tietosuojatun yhteyden asioinnissa. Järjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota tietoturvaan sekä käsiteltävien asioiden luottamuksellisuuteen.

Finanssivalvonta on viestinyt hankkeesta asiointipalvelun kehitysprojektin aikana valvottaville ja erilliseen seurantaryhmään ilmoittautuneille. Toimiala testasi kahta ensimmäisessä vaiheessa käyttöönotettavaa sekä kolmea seuraavassa vaiheessa käyttöönotettavaa pilottipalvelua 16.12.2019─10.1.2020. Tavoitteena on järjestää edelleen testausmahdollisuuksia uusista asiointipalveluista.

Käyttöön otettavat asiointipalvelut

Asiointipalvelu otetaan ensi vaiheessa käyttöön kahdella pilotoitavalla palvelulla:

  • valvottavien saamien asiakasvalitusten raportointi Finanssivalvonnalle (vakuutusyhtiöt, luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat). Asiakasvalitusten raportointi liittyy Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 3/2013 velvoitteisiin asiakasvalitusten käsittelystä: Määräykset ja ohjeet 3/2013
  • Finanssivalvonnan sidonnaisasiamiesrekisteriin tehtävät ilmoitukset  sidonnaisasiamiesten käytöstä sijoituspalveluissa: Finanssivalvonnan sidonnaisasiamiesrekisteri

Käyttöönottoa on tarkoitus laajentaa seuraavaksi kolmella uudella palvelulla:

Asiointi on mahdollista myös nykyisillä toimintamalleilla palvelukohtaisina siirtymäaikoina. Siirtymäajat ilmoitetaan asiointipalvelussa ja Finanssivalvonnan verkkosivuilla. Finanssivalvonta kuitenkin suosittelee asiointipalvelun käyttämistä ajoissa, jotta valvottavayhteisöissä syntyy selkeät ja toimivat prosessit valtuuttamiseen.

Tunnistus ja valtuutus Suomi.fi-palvelussa

Asiointipalvelun käyttö edellyttää asioijilta vahvaa tunnistautumista aina, kun henkilöllä on suomalainen henkilötunnus. Tunnistautuminen ja yrityksen tai yhteisön puolesta asioinnin valtuuttaminen tehdään Suomi.fi-palvelussa (https://www.suomi.fi/etusivu/).

Asioijat tunnistautuvat järjestelmään omilla henkilötunnuksillaan esim. verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen.

Yritysten ja yhteisöjen puolesta asiointi edellyttää voimassa olevia Suomi.fi-valtuuksia. Tällä hetkellä Suomi.fi–valtuuspalvelussa toimitusjohtaja voi yksin valtuuttaa henkilön edustamaan yritystä tai yhteisöä siinäkin tapauksessa että nimenkirjoitusoikeus on vähintään kahdella henkilöllä. Finanssivalvonta suosittelee, että suuremmissa yrityksissä ja yhteisöissä toimitusjohtaja antaa valtuuden edelleen valtuuttamisoikeutena, jolloin tähän oikeutettu henkilö voi edelleen valtuuttaa henkilöitä ja hallinnoida valtuuksia kuten toimitusjohtaja.

Yritysten ja yhteisöjen osalta valtuuttaminen on tehtävä ennen asiointia vähintään yhden asiointipalvelun osalta. Lisätietoja valtuuttamisesta saa Suomi.fi-sivustolta: https://www.suomi.fi/valtuudet/.

Finanssivalvonta kehittää myös kaksivaiheista Fiva-tunnistus -palvelua tilanteisiin, joissa asiointia hoitavalla henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Sähköisen asioinnin testiympäristö

Finanssivalvonnan sähköistä asiointia voi jatkossa testata sitä varten tarkoitetussa tuotantotestiympäristössä, johon kirjaudutaan Suomi.fi-palvelun tai jatkossa myös Fiva-tunnistuksen kautta. Testiympäristössä voi jatkuvasti testata käytössä olevia ja sinne testattavaksi tuotuja uusia palveluja. Tiedot jäävät testikantaan ja niitä ei käsitellä todellisena asiointina. Tarvittaessa testiasiointiin liittyvästä asian käsittelystä Finanssivalvonnassa (kuittausviestit, viestitoiminto ja päätösten tiedoksiannot) voidaan sopia erikseen.

Lisätietoja asiointipalvelusta

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin verkkosivu: Fiva-Asiointi

Tiedustelut

Sähköpostiosoitteeseen: fiva-asiointi(at)finanssivalvonta.fi