Valvottavatiedote 6.4.2020 – 19/2020

Finanssivalvonta suosittaa vakuutusyhtiöitä pidättäytymään voitonjaosta ja suurten muuttuvien palkkioiden maksamisesta

Finanssivalvonta on aiemmin 24.3.2020 julkaisemassaan valvottavatiedotteessaan 9/2020 kehottanut vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä noudattamaan suurta pidättyvyyttä voitonjaossa ja muuttuvien palkkioiden maksamisessa vallitsevassa poikkeustilanteessa.

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) on antanut 2.4.2020 kannanoton koskien voitonjakoa ja muuttuvia palkkioita COVID19-tilanteessa.

EIOPAn kannanoton mukaisesti Finanssivalvonta suosittaa, että vakuutusyhtiöt ja vakuutusyritysryhmät soveltuvin osin:

  • väliaikaisesti pidättäytyvät maksamasta osinkoa tai muusta voitonjaosta,
  • väliaikaisesti pidättäytyvät takaisinostamasta tai lunastamasta omia osakkeita tai osuuksia, kun näiden toimien tarkoituksena on voitonjako sekä
  • asettavat palkitsemisjärjestelmiensä muuttuvat palkkiot varovaiselle tasolle, joka ottaa huomioon vallitsevan taloudellisen tilanteen ja siihen liittyvät epävarmuudet, sekä harkitsevat muuttuvien palkkioiden maksun lykkäämistä.

Suositus on voimassa niin kauan kunnes COVID-19-tilanteen aiheuttamien epävarmuustekijöiden on arvoitu poistuneen.

Vakuutusyhtiön, joka ei jo tehdyissä päätöksissä ole noudattanut tai aio noudattaa tätä suositusta, on otettava yhteyttä vastuuvalvojaansa ja esitettävä kirjallisesti yksityiskohtaiset perustelunsa suosituksen noudattamatta jättämiselle. Vastuuvalvojaan on oltava yhteydessä jo tehtyjen päätösten osalta viimeistään huhtikuun aikana ja ennen mahdollisia uusia päätöksiä.

Lisätietoja antaa

Teija Korpiaho, toimistopäällikkö, puh. 09 183 5528 tai teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi

Katso myös