Valvottavatiedote 24.8.2020 – 53/2020

Maksupalveluntarjoajia koskeva sektorikohtainen rahanpesun riskiarvioyhteenveto on julkaistu

Finanssivalvonta on 24.8.2020 julkaissut yhteenvedon maksupalveluntarjoajia koskevasta sektorikohtaisesta rahanpesun riskiarviosta. Finanssivalvonta on arvioinut maksupalvelusektoria kokonaisuutena koskevan rahanpesun riskin olevan kohonnut, mikä neliportaisella asteikolla tarkoittaa toiseksi korkeinta riskitasoa. Riskitasoa nostavat erityisesti puutteet maksupalveluntarjoajien rahanpesun riskien hallintakeinoissa.

Sektorikohtaisessa riskiarviossa arvioidaan Suomessa toimivien maksulaitosten, ulkomaisten maksulaitosten sivuliikkeiden ja rekisteröityneiden maksupalveluntarjoajien toimintaan liittyviä rahanpesun riskejä. Sektorikohtainen riskiarvio on jatkoa 17.3.2020 julkaistulle valvojakohtaiselle ominaisriskiarviolle ja siinä hyödynnetään eri ominaisriskiarviossa tuotteille ja palveluille määritettyjä ominaisriskitasoja. Arviota laadittaessa on huomioitu lisäksi asiakkaisiin, jakelukanaviin ja toiminnan maantieteelliseen ulottuvuuteen liittyvät riskitekijät, sekä riskien hallintakeinoihin liittyviä tekijöitä.

Lisätietoja antaa

  • Viivi Jantunen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5008 tai viivi.jantunen(at)finanssivalvonta.fi (28.8.2020 asti)
  • Pekka Vasara, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5513 tai pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Maksupalvelusektorin rahanpesun riskiarvion yhteenveto

 

Lisätietoja riskiarviosta Finanssivalvonnan nettisivuilta.