Valvottavatiedote 27.1.2020 – 1/2020

Muuttuneet määräykset ja ohjeet 4/2018: Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa voimaan 10.2.2020

Finanssivalvonta on antanut 23.1.2020 muuttuneet määräykset ja ohjeet 4/2018: Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa. Määräykset ja ohjeet astuvat voimaan 10.2.2020.

Olennaisimmat muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 4/2018:

  • EBAn 31.10.2018 julkaisemat ohjeet järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten käsittelystä lisätään määräyksiin ja ohjeisiin.
  • Lisätään soveltuvin osin ja täydennyksin sekä tarpeellisin korjauksin ja päivityksin kirjeen ”Suomessa toimiville pankeille 31.3.2010: Pankkien pitkän aikavälin kannattavuuden ja asiakkaansuojan turvaaminen” ja Valvottavatiedotteen ”20/2010 - 8.6.2010: Valvottavatiedote henkilöasiakkaiden asuntorahoituksesta” –sisällöt.
  • Tarkennetaan taloyhtiölainoihin liittyviä luotonmyöntökäytäntöjä.

Lausuntoyhteenveto saaduista lausunnoista

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu Lausuntoyhteenveto. Lausuntoyhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonta.fi sekä lausuntopalvelut.fi -verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa

Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai sähköposti torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi.

Liite