Valvottavatiedote 27.5.2020 – 28/2020

Työeläkelaitosten tulee päivittää riski- ja vakavaraisuusarvio

Työeläkelaitoksia koskevan sääntelyn mukaan riski- ja vakavaraisuusarvio on päivitettävä säännöllisesti sekä viipymättä, jos riskit ovat merkittävästi muuttuneet. Finanssivalvonta käsityksen mukaan tällä hetkellä riskit ovat muuttuneet siinä määrin merkittävästi, että työeläkelaitosten on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin riski- ja vakavaraisuusarvionsa päivittämiseksi.

Riski- ja vakavaraisuusarvio on keskeinen osa työeläkelaitoksen strategista päätöksentekoa ja riskienhallintaa, eikä sen päivittämistarve perustu siihen, kuinka vakavarainen yhtiö on. Työeläkelaitosten on toimitettava Finanssivalvonnalle yhteenveto riski- ja vakavaraisuusarviosta sekä siitä tehdyt johtopäätökset.

Finanssivalvonta toteaa, että työeläkelaitoksen ei tule perustaa riski- ja vakavaraisuusarviota, riskienhallintaa tai muutakaan toimintaa sen varaan, että sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevat toimet eläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikaiseksi vahvistamiseksi otettaisiin käyttöön.

Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti tietoja työeläkelaitoksilta kevään aikana. Huhtikuun lopun tilanteessa työeläkevakuutusyhtiöiden, lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 123 % ja vakavaraisuusasema 1,6.

Työeläkevakuutusyhtiöihin tehtävät compliance-toimintoa koskevat tarkastukset ovat olleet keskeytyksissä koronavirustilanteesta johtuen. Kutakin työeläkevakuutusyhtiötä tiedotetaan, kun tarkastuksen jatkuminen on ajankohtaista. Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden compliance-toimintoa koskeva teema-arvio on valmistumassa.

Lisätietoja antaa

Mikko Kuusela, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5525 tai mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi